Fågelbad 35x33 cm 80:-

Långgubbar ca: 42 cm höga + pinne att sticka ner i marken 70:-

Stor blomma 18x18 cm + pinne armeringsjärn ca:63 cm 70:-

Vallmo 15x15 cm + pinne armeringsjärn ca: 65 cm 70:-

Hortensia 11x11 cm + pinne ca: 50 cm 60:-

Rosboll D 6,5 cm + pinne ca 40 cm 40:-

Vallmokapsel D 8,5 cm + pinne ca: 40cm 50:-

Svan höjd 35 cm + pinne att sticka ner i marken 75:-

Fulfågel 13x18x13 65:-

Svamp på pinne 11,5 x 7 cm + pinne 40 cm 50:-